Om natur-terapi

Naturbaseret psykoterapi er en psykoterapeutisk retning,
som er rodfæstet i humanistiske psykologi.

Kontakt

Natur-terapi

Naturbaseret psykoterapi kan understøtte dig i at opdage mod, glæde og frihed til at tage ansvar for din egen tilværelse. 

Naturbaseret psykoterapi er en psykoterapeutisk retning, som er rodfæstet i humanistiske psykologi. Her lader man sig indlejre i naturen, dens elementer og cyklus. Med nysgerrighed og forundring går vi på opdagelse, i måden du forholder dig til din indre natur i mødet med den ydre natur. Vi lader naturen spejle indre stemninger, tanker og følelser og undersøger, hvordan du forholder dig, til det oplevelsen gør ved dig. Du vil måske opdage, at der vil være en slags symbolsk lighed, til måden du forholder dig til dagligdagens udfordringer. Med ny bevidsthed og selvkendskab bliver det muligt i stadig større grad at rumme og magte sine livsvilkår.

Som naturterapeut har jeg erfaring med en lang række redskaber, der giver dig mulighed for at få bevidsthed om din essens, dine værdier, de fællesskaber du befærder dig i samt forholdet til dit liv generelt.

Naturbaseret psykoterapi kan understøtte dig i at opdage mod, glæde og frihed til at tage ansvar for din egen tilværelse. Du har ansvaret for, hvordan du vil leve dit liv! Hvad der er succes for dig? Hvordan du får glæde ind i dit liv? Hvordan du bedst lærer at være med dig selv og det liv, du lever? Måske vil du opdage, at naturbaseret psykoterapi kan medvirker til en større erkendelse af nye ressourcer, eller genopdagelse af gamle ressourcer, som du helt havde glemt.

Når du træder sanseligt ind i naturen og dens langsommelighed, har nervesystemet de optimale muligheder for at falde til ro. Det kan godt være, at der er et træ der knirker, en gren der falder ned eller en hare der springer op. Dette er en del af naturens udfoldelse, hvor du med spontan opmærksomhed og roligt nervesystem kan være til stede, med det der er, og finde bedre sindsro i krop, tanker og følelser.

Naturbaseret psykoterapi kan give mulighed for:- Reduktion af stress og angst symptomer.- Ny forståelse af årsagen til stress eller angst.- Ny tilgang til din kropslige oplevelse af din stress eller angst.- Øget indsigt i hvem du er.- Afklaring af dine værdier.

  • Indsigt i hvor du ønsker at bevæge dig hen. Mere balance i livet.
  • At få mere kontakt til naturen og det der er større end dig
    – din spiritualitet.
  • Undersøgelse og udvikling af parforholdet.
  • Indsigt og udfoldelse af gruppedynamik ex. i en personalegruppe.

Har du yderlig spørgsmål, kan du kontakte mig her.

“At lade sjælens frø dale, igennem furene af overfladisk opblæsthed og smiskende tilpasning. Lad det da lande på Selvets jord, og må det her spire og gro. Og da må furene fra opblæstheden og smiskende tilpasning fortrænges til fordel for sjælens træ, udsprunget af selvets dynamiske flow”  – Kåre Holl

klar til forandring?