Om naturterapi

Naturassisteret terapi er en psykoterapeutisk retning, hvor man bruger naturen og dens elementer til at opdage sin egen natur, for at kunne rumme og magte sine livsvilkår. Som naturterapeut har jeg erfaring med en lang række redskaber, der vil give dig mulighed for at få bevidsthed om din essens, dine værdier og dit forhold til livet og de fællesskaber, som du indgår i.

Naturterapi er med til at give ansvaret tilbage til den enkelte. Du har ansvaret for, hvordan du vil leve dit liv, hvad der er succes for dig, hvordan du får glæde ind i dit liv, hvordan du lærer at være med dig selv og det liv, du lever. Måske vil du opdage, at naturterapien har været med til at give dig nye ressourcer, eller måske opdager du gamle ressourcer, du helt havde glemt.

Når jeg sammen med en klient træder ind i naturens langsommelighed, så får nervesystemet mulighed for at falde til ro. Der kan godt være, at der er et træ, der knirker, en gren, der falder ned eller en hare, der springer op, men det er en del af naturens cyklus, bevægelse og proces. Så vores nervesystem flakser ikke derude, og vi kan blive stille i vores krop og tanker. Det gør, at vi også kan begynde at blive stille i vores følelser. Naturterapi kan med derfor med fordel anvendes af mennesker med stress.
 

“At lade sjælens frø dale, igennem furene af overfladisk opblæsthed og smiskende tilpasning. Lad det da lande på Selvets jord, og må det her spire og gro. Og da må furene fra opblæstheden og smiskende tilpasning fortrænges til fordel for sjælens træ, udsprunget af selvets dynamiske flow”  – Kåre Holl